Is toezicht alleen noodzakelijk voor kantoormedewerkers?

Alleen door regelmatig telefonisch contact te houden, kan de voortgang van de werkzaamheden getoetst worden. Pas dan kan de planner of manager deze medewerkers optimaal inzetten! Met de door ons aangeboden techniek wordt dit een heel stuk gemakkelijker.

 

Met een voertuig volgsysteem is de vraag “Waar ben je nu?” eigenlijk overbodig!

Door het in gebruik nemen van Flextrack voertuig volgsystemen kunt u via onze Webdienst vanuit elke locatie met een internetaansluiting de bewegingen van al uw bedrijfsvoertuigen van ‘minuut-tot-minuut’ volgen. U weet zo niet alleen waar iedereen nu is, maar ook hoelang ze daar al ter plaatse zijn. Ook kunt u terugkijken naar hoelang ze op vorige locaties zijn geweest. Het gebruik van voertuig volgsystemen leidt niet alleen tot een beter inzicht, maar in de praktijk ook tot het afnemen van stress bij planners, managers en ‘mobiele’ medewerkers. Het biedt de mogelijkheid iedereen optimaal in te zetten.

 

Verandering in het gedragspatroon van uw ‘mobiele’ medewerkers!

Zodra u aan uw medewerkers meedeelt, dat u alle voertuigbewegingen ‘live’ volgt, om tot een betere verdeling van het werk te komen, geeft de invoer van zo’n systeem geen enkel probleem. Zodra het systeem is geïnstalleerd zullen de medewerkers, die er ‘de kantjes afliepen’, het patroon van slechte inzet onmiddellijk veranderen. U bespaart per week direkt een aantal onterecht geclaimde uren, omdat niet-zakelijke bezoeken tijdens de werkdag niet meer mogelijk zullen zijn. Bovendien gaat niemand meer ongezien een paar uurtjes eerder naar huis. Onnodig ingediende overuren zullen na invoer van dit systeem vrijwel niet meer voorkomen!

 

Besparing van kosten of een betere opbrengst!

U kunt door naar het ‘stoppenoverzicht’ te kijken alle werkzaamheden beter nacalculeren. Daarnaast ziet u of uw medewerkers tijdig van huis, de zaak of het magazijn vertrekken. Als iedereen op tijd vertrekt kunnen ze misschien allemaal elke dag één klusje meer doen. Het te laat arriveren op de eerste opdrachtlocatie ligt lang niet altijd aan de beruchte files. Ook dit inzicht en het op dit punt bijsturen van uw medewerkers, kan u al vele productieve uren schelen.

 

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag informeren wij over de mogelijkheden en de ontwikkelingen.

 

Intellicom B.V., Stationsweg 57, 1471 CM Kwadijk

Telefoon 00 31 (0)20-615.20.20,

EMail: info@intellicom.nl